Aktuellt inom GGF

VÄLKOMMEN MED I VÅR NYA FÖRTÄVLINGSGRUPP! / TULE MUKAAN UUTEEN ESIKILPARYHMÄÄMME!

VÄLKOMMEN MED I VÅR NYA FÖRTÄVLINGSGRUPP! / TULE MUKAAN UUTEEN ESIKILPARYHMÄÄMME!

I januari 2019 startar vi en ny förtävlingsgrupp i redskapsgymnastik för flickor födda år 2012-2013 – välkommen med på testträning! I testträningarna betonar vi grundmotorik, koncentrationsförmåga samt barnets förmåga att handla i en grupp. Tidigare erfarenhet från redskapsgymnastik krävs inte. Gruppen tränar målinriktat och träningsmängden kommer med åren att öka konsekvent. Gruppen är en förtävlingsgrupp,Läs mer omVÄLKOMMEN MED I VÅR NYA FÖRTÄVLINGSGRUPP! / TULE MUKAAN UUTEEN ESIKILPARYHMÄÄMME![…]