Annullering

ANNULLERING AV PLATS I GYMNASTIKGRUPP

Alla har rätt att prova på en gymnastikgrupp kostnadsfritt 2 gånger (s.k. provgånger). Om man annullerar sin plats före den tredje gången, returneras träningsavgiften i sin helhet. Efter de två provgångerna förbinder man sig att betala hela terminsavgiften.

Platsen måste gymnasten (eller du som förälder) själv annulera via medlemsregistret (Hoika) genom att ta bort personen från ifrågavarande gymnastikgrupp (länk till anvisningarna nedan). Anmälan till den egna ledaren eller frånvaro på timmarna räknas inte som en annullering.

Annullering av plats. Om du/ditt barn vill annulera en plats i en gymnastikgrupp måste det göras i medlemsregistret. Det görs genom att gå till personens egna uppgifter: Omat tiedot/Aktiivikauden osallistumiset. Klicka på skräpkorgen framför i frågavarande grupp. Programmet då sänder automatiskt ett meddelande till administratorn om att annulleringen gjorts.

NOTERA ATT FAKTURAN INTE ANNULLERAS AUTOMATISKT. Om fakturan är betald och annulleringen görs före den tredje gången, kontakta info@ggf.fi för att komma överens om återbetalning av träningsavgiften.

Meddelande till ledaren eller frånvaro på timmarna beaktas inte som annullering av plats.

FRÅNVARO

  • Frånvaro ersätts inte. För sjukdom som varat över 2 månader behandlas ersättningsfrågan skilt och kräver läkarintyg.
  • Gymnastiktimmar som annuleras p.g.a. föreningen beroende orsaker ersätts med en ny timme under eller direkt efter terminen.
  • Timmar som infaller under helger eller helgaftnar ersätts inte.
  • Föreningen ersätter inte timmar som inhiberats p.g.a. att staden eller skolan behöver träningsutrymmena. Om dessa informeras alltid skilt och så tidigt som möjligt.