Priser

Avgifter 

Medlemsavgift per verksamhetsår är 15 euro för alla medlemmar. Utöver detta betalar man en terminsavgift enligt hur många timmar man gymnastiserar per vecka. Grundavgiften betalar man endast en gång ifall man deltar i flere grupper.

Terminsavgift för intressegrupper:

 • Grundavgift för deltagande i gymnastikgrupp, 45 min - 1 h per vecka: 90 euro
 • Tilläggsavgift: 25 euro per 0,5 veckotimme (se tabell nedan)

Terminsavgift för tävlingsgrupper:

 • Grundavgift för deltagande i gymnastikgrupp, 45 min - 1 h per vecka: 100 euro
 • Tilläggsavgift: 30 euro för tävlingsgrupper per 0,5 veckotimme (se tabell nedan)
 • I avgiften för tävlingsgrupper ingår träning under förlängd termin samt extra träningar under årets gång (upp till 10h/termin) enligt varje tävlingsgrupps årsschema.
 • Tak för antal träningstimmar per vecka är 14 h. Träning utöver detta kan genom skild överenskommelse erbjudas till självkostnadspris.Verksamhetsåret består av två terminer: hösttermin och vårtermin.
 • » Information om verksamhetsårets och terminernas längd.
  Timmar / vecka Terminsavgift för intressegrupp Terminsavgift för tävlingsgrupp
  30 min - 1 h 90 euro 100 euro
  1,5 h 115 euro 130 euro
  2 h 140 euro 160 euro
  2,5 h 165 euro 190 euro
  3 h 190 euro 220 euro
  3,5 h 210 euro 250 euro
  4 h 240 euro 280 euro
  4,5 h 265 euro 310 euro
  5 h   340 euro
  5,5 h   370 euro
  6 h   400 euro
  6,5 h   430 euro
  7 - 10,5 h   460 euro
  11-14 h   535 euro

  * Minuter avrundas till följande hela halvtimme

BETALNINGS- OCH ANNULLERINGSVILLKOR

Anmälan till gymnastikgrupperna görs för hela verksamhetsåret. Avgiften betalas för en termin i gången. I avgiften ingår terminsavgift och en medlemsavgift som är 15 EUR/person/verksamhetsår. I terminsavgiften ingår:

 • tränings, redskaps-/materialkostnader
 • anmälningsavgifter till FSG tävlingar, och inom truppgymnastik till Gymnastikförbundets tävlingar
 • NOTERA att avgiften INTE inkluderar försäkring. Om gymnasten har en egen personlig försäkring, läs igenom försäkringsvillkoren och kontrollera om försäkringen har särskilda villkor för skador som uppstått i samband gymnastikträning eller -tävling. För tävlingsgymnaster som deltar i Gymnastikförbundets (Voimisteluliitto) tävlingar är försäkring obligatorisk (kan tecknas via gymnastiklicens, mera info ges direkt år de berörda gymnasterna).

Om man anmäler sig till en gymnastikgrupp efter medlet av terminen faktureras 50% av terminsavgiften.

Medlemmar kan ansöka om förlängning av terminsavgiftens betalningstid av föreningens styrelse.