Priser

Avgifter 

Medlemsavgift per verksamhetsår är 15 euro för alla medlemmar. Utöver detta betalar man en terminsavgift enligt hur många timmar man gymnastiserar per vecka. Grundavgiften betalar man endast en gång ifall man deltar i flere grupper.

Terminsavgift för intressegrupper:

 • Grundavgift för deltagande i gymnastikgrupp, 45 min - 1 h per vecka: 80 euro
 • Tilläggsavgift: 25 euro per 0,5 veckotimme (se tabell nedan)

Terminsavgift för tävlingsgrupper:

 • Grundavgift för deltagande i gymnastikgrupp, 45 min - 1 h per vecka: 90 euro
 • Tilläggsavgift: 30 euro för tävlingsgrupper per 0,5 veckotimme (se tabell nedan)
 • I avgiften för tävlingsgrupper ingår träning under förlängd termin samt extra träningar under årets gång (upp till 10h/termin) enligt varje tävlingsgrupps årsschema.
 • Tak för antal träningstimmar per vecka är 14 h. Träning utöver detta kan genom skild överenskommelse erbjudas till självkostnadspris.Verksamhetsåret består av två terminer: hösttermin och vårtermin.
 • » Information om verksamhetsårets och terminernas längd.
  Timmar / vecka Terminsavgift för intressegrupp Terminsavgift för tävlingsgrupp
  30 min - 1 h 80 euro 90 euro
  1,5 h 105 euro 120 euro
  2 h 130 euro 150 euro
  2,5 h 155 euro 180 euro
  3 h 180 euro 210 euro
  3,5 h 205 euro 240 euro
  4 h 230 euro 270 euro
  4,5 h 255 euro 300 euro
  5 h   330 euro
  5,5 h   360 euro
  6 h   390 euro
  6,5 h   420 euro
  7 - 10,5 h   450 euro
  11-14 h   525 euro

  * Minuter avrundas till följande hela halvtimme

BETALNINGS- OCH ANNULLERINGSVILLKOR

Anmälan till gymnastikgrupperna görs för hela verksamhetsåret. Avgiften betalas för en termin i gången. I avgiften ingår terminsavgift och en medlemsavgift som är 15 EUR/person/verksamhetsår. I terminsavgiften ingår:

 • tränings, redskaps-/materialkostnader
 • anmälningsavgifter till FSG tävlingar, och inom truppgymnastik till Gymnastikförbundets tävlingar
 • NOTERA att avgiften INTE inkluderar försäkring. Om gymnasten har en egen personlig försäkring, läs igenom försäkringsvillkoren och kontrollera om försäkringen har särskilda villkor för skador som uppstått i samband gymnastikträning eller -tävling. För tävlingsgymnaster som deltar i Gymnastikförbundets (Voimisteluliitto) tävlingar är försäkring obligatorisk (kan tecknas via gymnastiklicens, mera info ges direkt år de berörda gymnasterna).

Om man anmäler sig till en gymnastikgrupp efter medlet av terminen faktureras 50% av terminsavgiften.

Medlemmar kan ansöka om förlängning av terminsavgiftens betalningstid av föreningens styrelse.