Barn

Barngymnastikgrupper verksamhetsåret 2018–2019 (uppdateringar kan ännu ske)

Familjegymnastik
Jumpaskola
Showdans
Freegym

För närmare information om barngymnastik, kontakta grenansvariga.


 Familjegymnastik för barn 2,5-4 år med sällskap av vuxen

Målsättningen med familjegymnastik är att vuxna och barn tillsammans upptäcker glädjen och behovet av lek och rörelse och att de får ge utlopp för detta. Timmarna innehåller olika slag av par- och gruppövningar, innefattande allt från skapande övningar med musik, till träning av kullerbyttor och ålning.

Tid och plats: Måndag kl. 17.00-17.45 i Mäntymäki skola
Ledare: Katarina Yläjärvi

 Jumpaskola-grupper för barn från 4 år

I jumpaskola övas grundmotoriska färdigheter som ger en god grund till all form av idrott och motion! Här får barnen springa, hoppa, krypa, rulla, klättra, balanser och pröva på akrobatiska övningar med och utan redskap. Övningarna görs inom trygga ramar och varvas ofta med lek. Utöver motoriska färdigheter tränas även sociala färdigheter som att följa instruktioner, vänta på sin tur och att ta hänsyn till andra.

Jumpaskola A, flickor och pojkar 4-5 år (f. 2013-2014)
Tid och plats: Måndag kl. 17.00-17.45 i Mäntymäki skola
Ledare:  Emma Jönsson & Linnea Ketola

Jumpaskola B, flickor och pojkar 5-6 år (f. 2012-2013)
Tid och plats: Måndag kl. 17.45-18.30 i Mäntymäki skola
Ledare: Emma Jönsson & Ida Henriksen

Jumpaskola C, pojkar 6-7 år (f. 2011-2012)
Tid och plats: Måndag kl. 17.45-18.30 i Mäntymäki skola
Ledare: Sonja Nordman, Linnea Ketola

Jumpaskola D, flickor och pojkar 4-5 år (f. 2013-2014)
Tid och plats: Onsdag kl. 18.00-18.45 i Bollhallen
Ledare: Tiina Lundberg

Trupp Athena, truppgymnastik jumpaskola för flickor 5-6 år (f. 2012-2013)
Tid och plats: Tisdag kl. 18.00-19.00 i Kasabergets skola
Ledare: Krista Kahila och Elin Dölker

Redskapsgymnastik, jumpaskola för flickor 5-6 år (f. 2012-2013)
Tid och plats: Onsdag kl. 17.00-18.00 i Bollhallen
Ledare: Tiina Lundberg

Showdans

I showdansen får du bekanta dig med olika dansstilar och rörelsesätt. Timmen byggs upp av olika övningar som hjälper dig att hitta din egna dansstil. Av dansstilarna får du pröva på bland annat showdans, nutidsdans, jazz, gatudans och annat som ligger i tiden. Målsättningen för de energiska timmarna är rörelseglädje men danstekniken är genomgående det stödjande grundelementet i alla övningar. Kom med för att ha det roligt i musikens takt.

Showdans för barn 8-11 år (f. 2008-2011)
Tid och plats: Söndag kl.13.00-14.00 i Bollhallen
Ledare: Heidi Laakso
 
Showdans för barn 12-15 år (f. 2004-2007)
Tid och plats: Söndag kl.14.00-15.00 i Bollhallen
Ledare: Heidi Laakso

Freegym - gymnastik och akrobatik för pojkar

Freegym är avsedd för alla gymnastikglada pojkar som är intresserade av idrott, gymnastik och akrobatik. Freegym är ett nytt träningskoncept riktat till barn och unga som skapats av Gymnastikförbundet. I träningen kombineras redskapsgymnastik, parcour, gymnastik och styrkeövningar och de roliga timmarna bjuder på möjlighet att lära sig nya trick och färdigheter utan tävlingsverksamhet. Tidigare erfarenhet är inte en förutsättning för att delta i gruppen.

Freegym A, pojkar 7-8 år (f. 2010-2012)
Tid och plats: Söndag kl. 16.30-17.30 i Bollhallen
Ledare: Emil Forsskåhl och Kare Visuri
 
Freegym B, pojkar 7-8 år (f. 2010-2012)
Tid och plats: Söndag kl. 17.30-18.30 i Bollhallen 
Ledare: Emil Forsskåhl och Kare Visuri
 
Freegym C, pojkar 9-11 år (f. 2007-2010)
Tid och plats: Söndag kl. 18.30-19.30 i Bollhallen 
Ledare: Emil Forsskåhl och Kare Visuri