Sigillförening

Grankulla Gymnastikförening beviljades Ung i Finland-sigillet första gången på sin våruppvisning 16.5.2011 i Grankulla.
Efter det har föreningen förnyat sin kvalitetsstämpel två gånger, senast 31.5.2016.

Vad är ett Ung i Finland sigill?

  • Ett finländskt kvalitetscertifikat för barn- och ungdomsidrott sedan 1992
  • Sigillet är en symbol för kvalitativ barn- och ungdomsverksamhet
  • Utvecklat av Ung i Finland (Nuori Suomi)
  • Sigillet beviljas av grenförbundet (Finlands Gymnastikförbund/Voimisteluliitto)

   

  Vad är en sigillförening?

  Sigillföreningar…

   • tar väl hand om varje barn- och ungdom som tar del av verksamhetenhar gemensamt planerade verksamhetsgrunder som dokumenterats i föreningens verksamhetslinjer
   • har mångsidig och fostrande verksamhet
   • har verksamhet av god kvalitet tack vare utbildade ledare
   • tackar och sporrar föreningsaktiva
   • har utarbetat spelregler med alla grupper

    
   År 2016 finns det totalt 637 sigillföreningar. En förteckning över alla landets sigillföreningar finns att hitta på Valos webbplats.