Styrelsen

Styrelsen 2017

Föreningens styrelse består av ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare samt 4 ordinarie medlemmar. Styrelsen håller möten vid behov, vanligtvis en gång i månaden.

Kontakta oss på adressen: info@ggf.fi

Alexandra (Crie) Therman-Londen

Ordförande

PR, representation, uppvaktningar
Kontakt: alexandra.therman-londen@nordea.com, 040-560 8094

Hanna Kankkunen

Viceordförande och ledaransvarig

Utbildning, ledarkontakt
kontakt: H.kankkunen@gmail.com, 041-507 7929

 

Riitta af Forselles

Sekreterare

Föreningens dokumentation
kontakt: titti.afforselles@gmail.com, 040-769 8218

Anna Jern-Houttu

Ekonomiansvarig

Ekonomi, lönefrågor, bidragsansökning
kontakt: anna.jern@gmail.com, 040-574 1368

 

Sanna Kankainen

Kommunikationsansvarig

Hemsidan, sociala medier, grafisk profil, kvalitetshandbok
kontakt: sanna.kankainen@hotmail.com, 040 501 7672

Elina Halimaa

Sigillföreningsansvarig

Kontakt till Gymnastikförbundet, sigillfrågor, sigillauditering

Tiina Lundberg

Verksamhetsansvarig

Koordinering av saltider, evenemang
Kontakt: tiina.lundberg@gmail.com

Maria Helenius

Projektansvarig

Materialanskaffning, hallansvarig
Kontakt: maria.helenius99@gmail.com

Övriga kontaktuppgifter hittar du här.