Styrelsen

Styrelsen 2017

Föreningens styrelse består av ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare samt 4 ordinarie medlemmar. Styrelsen håller möten vid behov, vanligtvis en gång i månaden.

Kontakta oss på adressen: info@ggf.fi

Ordförande Alexandra (Crie) Therman-Londen

PR, representation, uppvaktningar
kontakt: alexandra.therman-loden (at) nordea.com, 040-560 8094

Sekreterare Riitta af Forselles

Föreningens dokumentation
kontakt: titti.afforselles(at)gmail.com, 040-769 8218

Marknadsföringsansvarig Sabina Nerdrum

Marknadsföring och sponsorkontakter
kontakt: sabina.nerdrum (at) kolumbus.fi, 040-832 2990

Kommunikationsansvarig Sanna Kankainen

Hemsidan, sociala medier, grafisk profil
kontakt: sanna.kankainen (at) hotmail.com, 040 501 7672

Viceordförande Johanna Söderholm

Sigillföreningsansvarig, bidragsansökning
kontakt: jsoderho (at) gmail.com, 050-384 1631

Skattmästare Anna Jern-Houttu

Ekonomi, lönefrågor
kontakt: anna.jern (at) gmail.com, 040-574 1368

Ledaransvarig Hanna Kankkunen

Utbildning, mentorprogram
kontakt: H.kankkunen (at) gmail.com, 041-507 7929

 

Övriga kontaktuppgifter hittar du här.