oktober 27, 2019

GGF årsmöte 28.10.2019

Föreningens årsmöte hålls måndagen den 28.10 2019 kl 18 i mötesrummet i Grankulla Bollhall (Stationsvägen 23). På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt förslag till ändring av föreningens stadgar.