Hoppa till innehåll

Annullering

GGF:s betalnings- och annulleringsvillkor

I fakturan ingår terminsavgiften och  en medlemsavgift som är 25 EUR/person/verksamhetsår. Medlemsavgiften återbetalas inte om gymnasten annullerar sin plats.

Ifall GGF annullerar gruppen t.ex p.g.a. för litet antal anmälda och gymnasten inte kan erbjudas plats i motsvarande grupp så återbetalas medlemsavgiften.

Annullering av plats i gymnastikgrupp

 • Alla har rätt att prova på en gymnastikgrupp kostnadsfritt 2 gånger (s.k. provgånger).
 • Om man fortsätter efter de två provgångerna förbinder man sig att betala hela terminsavgiften.
 • Om man annullerar sin plats före den tredje gymnastiktimmen returneras terminsavgiften i sin helhet.
 • Medlemsavgiften 25 euro returneras inte vid annullering.


OBS! Man måste själv annullera platsen via medlemsregistret (se anvisningar nedan).

Endast en anmälan till den egna ledaren eller frånvaro på timmarna räknas inte som en annullering och berättigar inte till återbetalning av terminsavgift.

Hur annullera en plats?

 1. Logga in i medlemsregistret HOIKA
 2. Gå till gymnastens egna uppgifter: Omat tiedot/Aktiivikauden osallistumiset.
 3. Annullera platsen genom att klicka på skräpkorgen framför den gymnastikgrupp det gäller.
 4. Programmet kommer att skicka ett meddelande till GGF om att annulleringen gjorts.


NOTERA ATT FAKTURAN INTE ANNULLERAS AUTOMATISKT. Om du redan har betalat fakturan och annulleringen görs före den tredje gymnastiktimmen, återbetalar vi terminsavgiften. För återbetalning, kontakta oss på
info@ggf.fi för att komma överens om återbetalning av träningsavgiften.

Frånvaro

 • Frånvaro ersätts inte. För sjukdom som varat över 2 månader behandlas ersättningsfrågan skilt och kräver läkarintyg.
 • Gymnastiktimmar som föreningen annullerar p.g.a föreningen beroende orsaker ersätts med en ny timme under terminen eller direkt efter terminslut.
 • Föreningen ersätter inte timmar som inhiberats p.g.a att staden eller skolan behöver träningsutrymmena. Om dessa informeras alltid skilt och så tidigt som möjligt.
 • Timmar som infaller under helgdagar eller helgaftnar ersätts inte.