Hoppa till innehåll

Terminsavgifter

Terminsavgifterna faktureras två gånger per år, dvs en gång per termin. Tävlinggrupperna har även en sommartermin, som debiteras separat. Räkningen för terminsavgiften skickas ut per e-post efter att träningarna inletts. Betalningstiden är 14 dagar.

Utöver terminsavgiften som syns i tabellen nedan debiterar vi en 25 euros medlemsavgift, som är i kraft 1.8.2023-30.6.2024. 

GGFs villkor beskrivs mer i detalj i vårt anmälningssystem. 

» Information om verksamhetsårets och terminernas längd.

Träningsavgifter hösttermin 2023:

 

Träningstid / grupp / veckaTerminsavgift för intressegruppTerminsavgift för tävlingsgruppTerminsavgift för vuxengrupp
30 min – 1 h105 euro115 euro130 euro
1,5 h135 euro155 euro165 euro
2 h165 euro185 euro195 euro
2,5 h195 euro225 euro 
3 h230 euro260 euro 
3,5 h255 euro300 euro 
4 h285 euro330 euro 
4,5 h320 euro365 euro 
5 h 405 euro 
5,5 h 440 euro 
6 h 475 euro 
6,5 – 7,5 h 505 euro 
8 – 9,5 h 540 euro 
10 – 12 h 580 euro 
12,5 – 15 h 640 euro 

* Minuter avrundas till följande hela halvtimme. Notera att terminsavgiften bestäms enligt träningstid per grupp och inte enligt det totala antalet timmar per vecka. Till exempel:

1 träning x 45 min = 105 €

1 träning x 1,5 h = 135 €

2 träningar x 45 min = 210 € (105 + 105 €)

Osv.  

Stöd för terminsavgifterna

Medlemmar kan ansöka om förlängning av betalningstiden för terminsavgifterna av föreningens styrelse. Det är även möjligt att ansöka om nedsänkt terminsavgift eller befrielse från att betala terminsavgiften på grund av sociala orsaker. Ansökan med motivering skall skickas till styrelsen inom de första två veckorna av påbörjad termin.  

Försäkringsskydd – NYTT!

GGFs gymnaster inom hobby-, hobbytävling- och förtävlingsgrupperna är olycksfallsförsäkrade via Pohjola Försäkrings Jumppaturva -försäkring. Försäkringen ersätter bland annat olycksfall som sker under träningar, uppvisningar och evenemang. Obs! Jumppaturva -försäkringen gäller inte under FamiljeGym, OpenGym eller de lediga salturerna.    

Tävlingsgruppernas gymnaster skaffar själv sin tävlingslicens och försäkring enligt Gymnastiksförbundets anvisningar, som fås av den egna tränaren.

Annullering

Alla har rätt att prova på en gymnastikgrupp 2 gånger till priset av medlemsavgiften (s.k. provgånger). Annulleringen bör göras direkt efter de två provgångerna per e-post till info@ggf.fi eller via Hoika -systemet. Om man fortsätter efter de två provgångerna förbinder man sig att betala hela terminsavgiften. Om man annullerar sin plats före den tredje gymnastiktimmen returneras terminsavgiften i sin helhet. Medlemsavgiften 25 euro returneras inte vid annullering.

En anmälan om annullering som enbart görs till den egna ledaren eller frånvaro på timmarna räknas inte som en annullering och berättigar inte till återbetalning av terminsavgift.

För att en grupp skall bli av behövs minimi 6 deltagare. Ifall GGF annullerar gruppen t.ex p.g.a. för litet antal anmälda och gymnasten inte kan erbjudas plats i motsvarande grupp så återbetalas medlemsavgiften

Hur annullera en plats?

  1. Logga in i medlemsregistret HOIKA
  2. Gå till gymnastens egna uppgifter: Omat tiedot/Aktiivikauden osallistumiset.
  3. Annullera platsen genom att klicka på skräpkorgen framför den gymnastikgrupp det gäller.
  4. Programmet kommer att skicka ett meddelande till GGF om att annulleringen gjorts.

 

NOTERA ATT FAKTURAN INTE ANNULLERAS AUTOMATISKT. Om du redan har betalat fakturan och annulleringen görs före den tredje gymnastiktimmen, återbetalar vi terminsavgiften. För återbetalning, kontakta oss på info@ggf.fi för att komma överens om återbetalning av träningsavgiften.

Frånvaro

  • Tillfällig frånvaro ersätts inte och frånvaron kan inte heller ersättas med att delta i annan grupp. Timmar som infaller under en helgdag eller helgafton ersätts inte.
  • Föreningen ersätter inte timmar som inhiberats p.g.a att staden eller skolan behöver träningsutrymmena. Om dessa informeras alltid skilt och så tidigt som möjligt.
  • Gymnastiktimmar som föreningen annullerar p.g.a föreningens egna orsaker ersätts med en ny timme under terminen eller direkt efter att terminen tagit slut.
  • Ersättning för sjukdom som varat över 2 månader behandlas i styrelsen och ersättningsfrågan kräver läkarintyg.