Terminsavgifter

Medlemsavgift per verksamhetsår är 25 euro för alla medlemmar. Utöver medlemsavgiften betalar man en terminsavgift enligt hur många timmar man gymnastiserar per vecka. Medlemsavgiften betalar man endast en gång ifall man deltar i fler grupper. Verksamhetsåret består av två terminer: höst- och vårtermin. Föreningen har ingen verksamhet under helgdagar eller under skolornas lovtider. Anmälan gäller för både höst- och vårterminen, dvs höstens grupper fortsätter automatiskt på våren. Till tävlingsgruppernas sommartermin görs en skild anmälan. 

Terminsavgift för intressegrupper:

  • Grundavgift för deltagande i gymnastikgrupp, 45 min – 1 h per vecka: 100 euro

Terminsavgift för tävlingsgrupper:

  • Grundavgift för deltagande i gymnastikgrupp, 45 min – 1 h per vecka: 110 euro
  • I avgiften för tävlingsgrupper ingår träning under förlängd termin samt extra träningar under årets gång (upp till 10h/termin) enligt varje tävlingsgrupps årsschema.
  • Tak för antal träningstimmar per vecka är 15 h. Träning utöver detta kan genom skild överenskommelse erbjudas till självkostnadspris. Verksamhetsåret består av tre terminer: hösttermin, vårtermin och sommartermin.
 
Terminsavgifter för vuxengrupper:
  • Grundavgift för deltagande i gymnastikgrupp, 45 min – 1 h per vecka: 125 euro


» Information om verksamhetsårets och terminernas längd.

Timmar / veckaTerminsavgift för intressegruppTerminsavgift för tävlingsgruppTerminsavgift för vuxengrupp
30 min – 1 h100 euro110 euro125 euro
1,5 h130 euro150 euro160 euro
2 h160 euro180 euro190 euro
2,5 h190 euro220 euro 
3 h225 euro255 euro 
3,5 h250 euro295 euro 
4 h280 euro325 euro 
4,5 h315 euro360 euro 
5 h 400 euro 
5,5 h 435 euro 
6 h 470 euro 
6,5 – 7,5 h 500 euro 
8 – 9,5 h 535 euro 
10 – 12 h 575 euro 
12,5 – 15 h 635 euro 

* Minuter avrundas till följande hela halvtimme

Betalningsvillkor

Anmälan till gymnastikgrupperna görs för hela verksamhetsåret. Avgiften betalas för en termin i gången. I avgiften ingår både terminsavgiften och en medlemsavgift. Medlemsavgiften per verksamhetsår är 25 euro för alla medlemmar. Utöver medlemsavgiften betalar man en terminsavgift enligt hur många timmar man gymnastiserar per vecka. Medlemsavgiften betalar man endast en gång ifall man deltar i fler grupper.

I terminsavgiften ingår:

  • tränings, redskaps-/materialkostnader
  • NOTERA att avgiften INTE inkluderar försäkring. Om gymnasten har en egen personlig försäkring, läs igenom försäkringsvillkoren och kontrollera om försäkringen har särskilda villkor för skador som uppstått i samband gymnastikträning eller -tävling. För tävlingsgymnaster som deltar i Gymnastikförbundets (Voimisteluliitto) tävlingar är försäkring obligatorisk (kan tecknas via gymnastiklicens, mera info ges direkt år de berörda gymnasterna).


Om man anmäler sig till en gymnastikgrupp efter medlet av terminen faktureras 50% av terminsavgiften. Gäller efter 1.11 på höstterminen och 22.3 på vårterminen. 

Medlemmar kan ansöka om förlängning av terminsavgiftens betalningstid av föreningens styrelse. Det är även möjligt att ansöka om nedsänkt terminsavgift eller befrielse från att betala terminsavgiften på grund av sociala orsaker. Ansökan med motivering skall skickas till styrelsen inom de första två veckorna av påbörjad termin.