Priser

Avgifter

Medlemsavgift per verksamhetsår är 20 euro för alla medlemmar. Utöver detta betalar man en terminsavgift enligt hur många timmar man gymnastiserar per vecka. Grundavgiften betalar man endast en gång ifall man deltar i flere grupper.

Terminsavgift för intressegrupper:

 • Grundavgift för deltagande i gymnastikgrupp, 45 min - 1 h per vecka: 90 euro

Terminsavgift för tävlingsgrupper:

 • Grundavgift för deltagande i gymnastikgrupp, 45 min - 1 h per vecka: 100 euro
 • I avgiften för tävlingsgrupper ingår träning under förlängd termin samt extra träningar under årets gång (upp till 10h/termin) enligt varje tävlingsgrupps årsschema.
 • Tak för antal träningstimmar per vecka är 15 h. Träning utöver detta kan genom skild överenskommelse erbjudas till självkostnadspris.Verksamhetsåret består av två terminer: hösttermin och vårtermin.
 • » Information om verksamhetsårets och terminernas längd.
  Timmar / vecka Terminsavgift för intressegrupp Terminsavgift för tävlingsgrupp
  30 min - 1 h 90 euro 100 euro
  1,5 h 120 euro 140 euro
  2 h 150 euro 170 euro
  2,5 h 180 euro 210 euro
  3 h 210 euro 240 euro
  3,5 h 235 euro 280 euro
  4 h 265 euro 310 euro
  4,5 h 295 euro 345 euro
  5 h   380 euro
  5,5 h   415 euro
  6 h   450 euro
  6,5 - 7,5 h   480 euro
  8 - 9,5 h   515 euro
  10 - 12 h   550 euro
  12,5 - 15 h   610 euro

  * Minuter avrundas till följande hela halvtimme

BETALNINGS- OCH ANNULLERINGSVILLKOR

Anmälan till gymnastikgrupperna görs för hela verksamhetsåret. Avgiften betalas för en termin i gången. I avgiften ingår terminsavgift och en medlemsavgift som är 20 EUR/person/verksamhetsår. I terminsavgiften ingår:

 • tränings, redskaps-/materialkostnader
 • anmälningsavgifter till FSG tävlingar, och inom truppgymnastik till Gymnastikförbundets tävlingar
 • NOTERA att avgiften INTE inkluderar försäkring. Om gymnasten har en egen personlig försäkring, läs igenom försäkringsvillkoren och kontrollera om försäkringen har särskilda villkor för skador som uppstått i samband gymnastikträning eller -tävling. För tävlingsgymnaster som deltar i Gymnastikförbundets (Voimisteluliitto) tävlingar är försäkring obligatorisk (kan tecknas via gymnastiklicens, mera info ges direkt år de berörda gymnasterna).

Om man anmäler sig till en gymnastikgrupp efter medlet av terminen faktureras 50% av terminsavgiften.

Medlemmar kan ansöka om förlängning av terminsavgiftens betalningstid av föreningens styrelse.