Aktuellt

GGF corona-info/korona-info 5.1.2021

Huvudstadsregionen förlänger de nuvarande restriktioner och rekommendationer som coronakoordinationsgruppen införde den 26.11.2020 till och med den 31.1.2021. Grankulla stads koordinationsgrupp samlas på torsdagen den 7.1, och informerar föreningarna senast fredagen den 8.1. Mer information om möjlig framskjutning av hobbygruppernas terminsstart… Läs mer »GGF corona-info/korona-info 5.1.2021

GGF extra årsmöte 3.12.2020

Föreningen håller ett extra årsmöte för fastställande av bokslut samt för beviljande av ansvarsfrihet. Mötet hålls torsdag 3.12.2020 kl. 18.00. På grund av omständigheterna och coronaläget hålls mötet online via Teams. Välkommen! Länk till årsmötet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2VkMmY2YTgtODQ4YS00OGMzLWIxYTItZTllMmU1NWM4OWIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228beccd60-0be6-4025-8e24-ca9ae679e1f4%22%2c%22Oid%22%3a%229a918c7d-84ff-49c2-a314-db6cc8699b52%22%7d *** Seura järjestää ylimääräisen… Läs mer »GGF extra årsmöte 3.12.2020

Anmälning till vårterminen samt terminsstart 11.1.2021 // Ilmoittautuminen kevätkaudelle ja kauden aloitus 11.1.2021

Vi hoppas kunna köra igång vårterminen fr.o.m. måndagen den 11 januari 2021. Skild anmälan till vårterminen behövs inte, utan alla höstens gymnaster fortsätter automatiskt i samma grupp. lfall gymnasten slutar skall man dock annullera platsen själv via HOIKA. Vänligen gör… Läs mer »Anmälning till vårterminen samt terminsstart 11.1.2021 // Ilmoittautuminen kevätkaudelle ja kauden aloitus 11.1.2021