Hoppa till innehåll

Uppdaterad: GGF corona-info/korona-info 28.2.2021

Finlands regering har vid sina förhandlingar den 24 februari beslutat om striktare åtgärder för att bekämpa coronapandemin och om övergång till nivå två enligt handlingsplanen för genomförande av en sk. Hybridstrategi. Vidare har Nylands regionförvaltning samt Grankulla stad utfärdat egna restriktioner och rekommendationer för verksamhet inom Nyland och Grankulla. Föreningen följer noga med restriktionerna och är mån om att följa de rådande anvisningarna.

GGF har därför beslutat att föreningens verksamhet under tiden 1.3.2021-31.3.2021 kommer att verkställas enligt följande:

 • All verksamhet för gymnaster födda 2007 och äldre kommer att överföras till distansträning,
 • P.g.a. de stränga restriktionerna kommer även alla jumppaskola grupper att övergå på distans eftersom föreningen inte har möjlighet att säkerställa att alla restriktioner kan följas inom barngrupperna.
 • Övriga grupper kommer att fortsätta sin verksamhet i salen, dock med beaktande av de nya restriktionerna.

Förutom de anvisningar och begränsningar som vi tidigare har informerat om kommer verksamheten att omfattas av bl.a. följande tilläggsbegränsningar:

 • Träningen ordnas så att vi vid alla tillfällen kan hålla 2 meters avstånd mellan gymnasterna samt mellan gymnast och ledare
 • Stora grupper kommer att delas i mindre grupper, samt
 • Antalet grupper som vistas i salen samtidigt kommer att minskas, vilket också kan betyda justeringar i träningstiderna.

Närmare information om träningen, tider etc. skickas av de grenansvariga samt av den egna ledaren.

Vi kommer att noga följa med läget och informerar aktivt om alla eventuella ändringar p.g.a det rådande läget.


Kauniaisten kaupungin ohjeiden mukaisesti GGF on päättänyt, että toimintamme toteutetaan ajanjaksolla 1.3.2021-31.3.2021 seuraavasti:

 • 2007 syntyneille ja vanhemmille järjestetään etätreenejä
 • Alle kouluikäisten Jumpaskola/Ninjagym -ryhmille järjestetään myös etätreenejä, sillä emme pysty lasten iän vuoksi turvaamaan 2 metrin turvaväliä ohjaajaan tai toisiin lapsiin.
 • 2008 syntyneet ja nuoremmat saavat jatkaa harjoituksia tietyin rajoituksin.

Aiemmin ilmoittamiemme ohjeiden ja rajoitusten lisäksi olemme ottaneet mm. seuraavat lisärajoitukset käyttöön:

 • Lähiharjoituksissa on kaikissa tilanteissa pystyttävä pitämään 2 metrin turvaväli
 • Suuret ryhmät jaetaan pienempiin ryhmiin
 • Samanaikaisesti salissa oleskelevien ryhmien määrää vähennetään, mikä voi tarkoittaa myös muutoksia harjoitusajoissa

Etäharjoituksen harjoitusajan ja muut toimintaohjeet tulevat ryhmän/joukkueen omalta ohjaajalta/valmentajalta.

Seuraamme aktiivisesti tilannetta ja tiedotamme mahdollisista tilanteesta johtuvista muutoksista.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *