Hoppa till innehåll

GGF extra årsmöte 3.12.2020

Föreningen håller ett extra årsmöte för fastställande av bokslut samt för beviljande av ansvarsfrihet. Mötet hålls torsdag 3.12.2020 kl. 18.00. På grund av omständigheterna och coronaläget hålls mötet online via Teams. Välkommen!

Länk till årsmötet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2VkMmY2YTgtODQ4YS00OGMzLWIxYTItZTllMmU1NWM4OWIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228beccd60-0be6-4025-8e24-ca9ae679e1f4%22%2c%22Oid%22%3a%229a918c7d-84ff-49c2-a314-db6cc8699b52%22%7d

***
Seura järjestää ylimääräisen vuosikokouksen tilinpäätöksen vahvistamiseksi sekä vastuuvapauden myöntämiseksi torstaina 3.12.2020 klo 18.00. Vallitsevien olosuhteiden takia kokous pidetään Teamsin välityksellä. Tervetuloa!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *