Grupper

Grankulla Gymnastikförening r.f. - förkortad GGF - grundades år 1919 och är en av de äldsta gymnastikföreningarna i landet. Föreningen erbjuder mångsidig verksamhet med gymnastikgrupper för såväl flickor som pojkar, damer och herrar, intresse- och tävlingsgymnastik samt gymnastik för barn med specialbehov. Verksamheten indelas i: 

Föreningen är medlem i Finlands Svenska Gymnastikförbund (FSG) samt i Gymnastikförbundet (Voimisteluliitto). Finlands Svenska Gymnastikförbund valde föreningen till ”Årets förening 2014” bl.a. ett ökat medlemsantal, aktivt deltagande i tävlingar såväl inom truppgymnastik och redskapsgymnastik samt satsningar på att höja kvalitén på gymnastiken och kompetensen hos ledarna.

Sedan maj 2011 kan föreningen titulera sig sigillförening då föreningen beviljades Ung i Finlands kvalitetscertifikat för barn- och ungdomsidrott. Sigillet har sedan dess förnyats två gånger och senast 31.5.2016. Våren 2018 ändrades sigillföreningensverksamheten till Tähtiseura-programmet. GGF är därmed nuförtiden en Tähtiseura-förening.