Redskap tävlingsgrupper

verksamhetsåret 2022-2023

Gymnaster till nya tävlingsgrupper tas ut genom nivåtester alternativt testträningar. 

Följande nivåtest ordnas måndag 15.8 kl. 18-19. Läs mera här

Gymnaster som är intresserade av att komma med i en tävlingsgrupp ombeds kontakta grenansvariga för eventuella lediga platser och anmäla sig till testtillfälle. Grenansvarigas kontaktuppgifter hittas här. Det finns några lediga platser i nuvarande tävlingsgrupper.

Vi startar en ny förtävlingsgrupp i augusti 2022, GGF Blings. Tidigare erfarenhet av gymnastik krävs inte. Vi rekommenderar att man kommer och prova på grenen via nivåtestet, men man måste inte ha gått på nivåtest för att börja i gruppen. Välkommen med i en mera målinriktat grupp med roliga och effektiva träningar 2ggr i veckan!

Frågor gällande nya förtävlingsgruppen och tävlingsgrupperna kan ställas till grenansvariga Karolina Stenfors-Roiha.

Tävlingsgrupper, flickor

GGF Blings, förtävlingsgrupp, flickor födda 2017-2016, 2ggr/vecka

Ny grupp som startar i augusti 2022! Även födda 2015 kan delta.

Nivåtest: måndag 15.8. kl. 18. Se mera här

Träningstider: tisdag 18-19.30, söndag 15.30-17.00. Första träningen 23.8.

GGF Sparkles, flickor födda 2014-2015,
3ggr/vecka

Träningstider: tisdag 16-18.15, onsdag 16-18.15, söndag 15.30-18.00 
Ledare:
 Sonja Lehto

GGF Crystals, flickor födda 2012-2013,
4 ggr/vecka

Träningstider: måndag 15-17.45, tisdag 15-17.45, onsdag 16-18.45, söndag 15.30-18.15
Ledare: Karolina Stenfors-Roiha

GGF Stars, flickor födda 2009-2011,
4-5 ggr/vecka

Tid: träningstider kommer senare
Ledare:
 Sonja Lehto, Ida Storbjörk

GGF Diamonds, flickor födda 2009-2005,
4-5 ggr/vecka

Tid: träningstider kommer senare
Ledare:
 Karolina Stenfors-Roiha