Aktuellt

GGF:s årsmöte 29.10.2020

Föreningens årsmöte hålls torsdagen den 29.10.2020 kl 18 i mötesrummet i Grankulla Bollhall (Stationsvägen 23). På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Välkommen!