Hoppa till innehåll

Bli ledare i GGF

Ledare i GGF

Föreningens ledare

Av ledarna i GGF förutsätts minst baskurs i gymnastikledarskap eller annan relevant utbildning samt en ålder av 15 år eller äldre. I övrigt uppmuntras ledarna att utveckla sina ledarkunskaper genom kurser.

För att bli ledare ska den intresserade fylla i kontaktformuläret nedan. Gymnaster som önskar bli ledare bör först delta i föreningens mentorprogram innan de kan ansöka om möjlighet att bli ledare i föreningen.

Utbildning

Föreningen strävar till att i regel ersätta en kurs årligen per ledare och att stöda ledarnas utbildning så att föreningen har så kompetenta ledare som möjligt. Föreningen arrangerar även årligen en ledarträff. Målsättningen är att öka samhörigheten mellan ledarna, informera om aktuella ärenden och utbyta erfarenheter.

Ledarnas lön

Styrelsen fastställer ledarnas lön vid anställning. Ledarnas löner följer föreningens sk. lönetrappa och styrelsen justerar ledarlönerna en gång om året på hösten. Varje ledare är själv ansvarig för att styrelsen har ledarens senaste CV och/eller studieplan till förfogande.

Ansvarig ledare

Varje grupp skall ha en ansvarig ledare. Den ansvariga ledaren:

  • Skall ha minst 1 års erfarenhet av att vara ledare
  • Har ansvar för verksamhetens planering
  • Har ansvar för att alla förändringar i gruppen kommer till verksamhetsledarens kännedom
  • Är den första kontaktpersonen till föräldrarna

Hjälpledare

En ung ledare fungerar minst 1 år efter anställning som hjälpledare i en grupp. En hjälpledare:

  • Har inte huvudansvar för någon grupp och skall inte lämnas ensam i salen
  • Skall få den vägledning och det stöd som behövs
  • Kan få tillfälliga ansvarsuppgifter såsom att dra en uppvärmning eller planera träningen för en viss träning
  • Kan inte agera ansvarig ledare och skall inte vara den första kontakten till föräldrar

Vill du bli ledare i GGF?

Skicka en fritt formulerad ansökan till grenansvariga för den gren du är intresserad av. Grenansvarigas kontaktuppgifter hittar du här. Om du är osäker kan du också skicka ansökan rakt åt verksamhetskoordinator på info@ggf.fi, som kan skicka vidare din ansökan till rätt person.

Varmt välkommen med i GGF!