Hoppa till innehåll

Studieplanering

Alla föreningens ledare gör en egen studieplan i början av verksamhetsåret. En individuell studieplan (på finska Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS) är:

  • Ett dynamisk redskap för självutveckling
  • Ett redskap som hjälper att klargöra och förbinda sig till målsättningar
  • Ett stöd för inlärningen: ett redskap för studieplanering
  • En plan för utveckling av kunskaper
  • Som bäst lever den individuella studieplanen med det som i praktiken förverkligas och uppdateras efter hand --> inlärningsprocessen betonas

Studieplanen erbjuder även information om ledarnas tidigare utbildning och erfarenheter och med hjälp av den kan ledarnas löner fastslås. Studieplanen inlämnas till verksamhetsansvariga (Crie Therman-Londen) senast 15 september.

Före du gör din individuella studieplan kan du fundera på vilka styrkor du har samt inom vilka områden du önskar utveckla och stärka dina kunskaper som ledare/tränare (stöd för självreflektion). Bekanta dig med Finlands Svenska Gymnastikförbunds (FSG) och Finlands Gymnastikförbunds (Svoli) utbildningsutbud och fundera på hur det kunde svara på ditt inlärningsbehov. När du har hittat en utbildning som är lämplig för dig kartlägg innehållet, målsättningen, tidtabellen samt hur utbildningen förverkligas i praktiken. Reflektera över vilka möjligheter utbildningen erbjuder dig och hur du tror att målsättningen för och innehållet i utbildningen lämpar sig för dig?

Specificera och modifiera den individuella studieplanen så att den passar ihop med din tidtabell och dina målsättningar.

Ifall du inte hittar tillräckligt med information på gymnastikförbundets hemsidor eller kurskalender, kan du be om tilläggsinformation och handledning av de grenansvariga, den som ansvarar för sigillföreningsärenden eller den ledaransvariga inom föreningen (kontaktuppgifter).

Användbara länkar:

» http://www.fsg.fi/sv/var_verksamhet/utbildning/ --> här kan du läsa om FSG:s utbildningssystem
» http://www.voimistelu.fi/fi/Osaamisen-kehittäminen/Koulutushaku

Källa: http://www.voimistelu.fi/fi/Osaamisen-kehittäminen/Ohjaajalle-ja-valmentajalle/Henkilökohtainen-opintosuunnitelma-HOPS