Styrelsen

Styrelsen

Föreningens styrelse består av ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare samt 4 (eller fler) ordinarie medlemmar. Styrelsen håller möten vid behov, vanligtvis en gång i månaden.

Kontakta oss på adressen: info@ggf.fi

Alexandra (Crie) Therman-Londen

Ordförande

PR, representation, uppvaktningar
Kontakt: alexandra.therman-londen@nordea.com, 040-560 8094

Elina Halimaa

Vice ordförande, sigillföreningsansvarig

Kontakt till Gymnastikförbundet, sigillfrågor, sigillauditering

Riitta af Forselles

Sekreterare

Föreningens dokumentation
kontakt: titti.afforselles@gmail.com, 040-769 8218

Anna Jern-Houttu

Ekonomiansvarig

Ekonomi, lönefrågor, bidragsansökning
kontakt: anna.jern@gmail.com, 040-574 1368

 

Sanna Kankainen

Kommunikationsansvarig

Hemsidan, sociala medier, grafisk profil, kvalitetshandbok
kontakt: sanna.kankainen@hotmail.com, 040 501 7672

Elin Dölker

Ledaransvarig

Utbildning, ledarkontakt
kontakt: elin.dolker@live.com, 045 137 1824

Tiina Lundberg

Verksamhetsansvarig

Koordinering av saltider, hallansvarig
Kontakt: tiina.lundberg@gmail.com

Mari Tuomikoski

Projektansvarig

Evenemang och andra projekt
Kontakt: tuomikoskimari@gmail.com

Övriga kontaktuppgifter hittar du här.