Hoppa till innehåll

Föreningens styrelse består av ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare samt 4 (eller fler) ordinarie medlemmar. Styrelsen håller möten vid behov, vanligtvis en gång i månaden.

Kontakta oss på adressen: info [at] ggf.fi

Tiina Lundberg

Ordförande

Verksamheten, Stjärnförening, kvalitetsfrågor

Kontakt: 
tiina.lundberg [at] gmail.com

Anna Lena Bergroth

Vice ordförande, sekreterare

Föreningens dokumentation

Kontakt:
bergrothannalena [at] gmail.com

050-338 3962

Tuula Lähdesmäki

Skattmästare

Ekonomi, lönefrågor

Kontakt: tuula.lahdesmaki [at] gmail.com

Tina Wildtgrube

Ekonomiansvarig

Bidragsansökning

Kontakt:
tina.wildtgrube [at] live.com

Sonja Lehto

Ledaransvarig

Utbildning, ledarkontakt

Kontakt: sonjalehto [at] hotmail.com 

Heidi Nygård-Michelsson

Styrelsemedlem

Vårfest, föreningskläder, hemsidor

Kontakt: heidinygardmichelsson [at] gmail.com

 

Jenny Langenskiöld

Styrelsemedlem

Medelinsamling, sponsorer, sociala medier

Kontakt: jlangenskiold [at] gmail.com

Saara Wörlund

Styrelsemedlem

Kontakt: worlund.saara [at] gmail.com