Föreningens styrelse består av ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare samt 4 (eller fler) ordinarie medlemmar. Styrelsen håller möten vid behov, vanligtvis en gång i månaden.

Kontakta oss på adressen: info@ggf.fi

Tiina Lundberg

Ordförande

Verksamheten, Stjärnförening, kvalitetsfrågor

Kontakt: 
tiina.lundberg@gmail.com

Anna Lena Bergroth

Vice ordförande, sekreterare

Föreningens dokumentation

Kontakt: 
bergrothannalena@gmail.com, 050-338 3962

Tuula Lähdesmäki

Skattmästare

Ekonomi, lönefrågor

Kontakt: 
tuula.lahdesmaki@gmail.com

Tina Wildtgrube

Ekonomiansvarig

Bidragsansökning

Kontakt: 
tina.wildtgrube@live.com

0400 218106

Sonja Lehto

Ledaransvarig

Utbildning, ledarkontakt

Kontakt: 
sonjalehto@hotmail.com 

Heidi Nygård-Michelsson

Styrelsemedlem

Vårfest, föreningskläder, hemsidor

Kontakt: 
heidinygardmichelsson@gmail.com

Jenny Langenskiöld

Styrelsemedlem

Medelinsamling, sponsorer, sociala medier

Kontakt:
jlangenskiold@gmail.com