Hoppa till innehåll

Föreningens styrelse består av ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare samt 4 (eller fler) ordinarie medlemmar. Styrelsen håller möten vid behov, vanligtvis en gång i månaden.

Kontakta oss på adressen: info(at)ggf.fi

Tiina Lundberg

Ordförande

Verksamheten, Stjärnförening, kvalitetsfrågor

Kontakt: 
tiina.lundberg(at)gmail.com

Anna Lena Bergroth

Vice ordförande, sekreterare

Föreningens dokumentation

Kontakt:
bergrothannalena(at)gmail.com

050-338 3962

Tuula Lähdesmäki

Skattmästare

Ekonomi, lönefrågor

Kontakt: tuula.lahdesmaki(at)gmail.com

Tina Wildtgrube

Ekonomiansvarig

Bidragsansökning

Kontakt:
tina.wildtgrube(at)live.com

0400 218106

Sonja Lehto

Ledaransvarig

Utbildning, ledarkontakt

Kontakt: sonjalehto(at)hotmail.com 

Heidi Nygård-Michelsson

Styrelsemedlem

Vårfest, föreningskläder, hemsidor

Kontakt: heidinygardmichelsson(at)gmail.com

 

Jenny Langenskiöld

Styrelsemedlem

Medelinsamling, sponsorer, sociala medier

Kontakt: jlangenskiold(at)gmail.com