Föreningens styrelse består av ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare samt 4 (eller fler) ordinarie medlemmar. Styrelsen håller möten vid behov, vanligtvis en gång i månaden.

Kontakta oss på adressen: info@ggf.fi

Alexandra Therman-Londen

Ordförande

PR, representation, uppvaktningar

Kontakt: alexandra.therman-londen@nordea.com, 040-560 8094

Elina Halimaa

Vice ordförande, sigillföreningsansvarig

Kontakt till Gymnastikförbundet, sigillfrågor, sigillauditering

Krista Kahila

Skattmästare

Ekonomi, lönefrågor, bidragsansökning

Kontakt: krista.kahila@hotmail.com, 040-037 7141

Anna Lena Bergroth

Sekreterare

Föreningens dokumentation

Kontakt: bergrothannalena@gmail.com, 050-338 3962

Sanna Kankainen

Kommunikationsansvarig

Hemsidan, sociala medier, grafisk profil

Kontakt: sanna.kankainen@hotmail.com, 040 501 7672

Elin Dölker

Ledaransvarig

Utbildning, ledarkontakt

Kontakt: elin.dolker@live.com, 045 137 1824

Tiina Lundberg

Verksamhetsansvarig

Koordinering av saltider, hallansvarig

Kontakt: tiina.lundberg@gmail.com

Mari Tuomiokoski

Projektansvarig

Evenemang, sponsorering och andra projekt

Kontakt: tuomikoskimari@gmail.com

Pernilla Jansson

Styrelsemedlem

Kontakt: perre_jansson@hotmail.com, 050-551 1519