Föreningens styrelse består av ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare samt 4 (eller fler) ordinarie medlemmar. Styrelsen håller möten vid behov, vanligtvis en gång i månaden.

Kontakta oss på adressen: info@ggf.fi

Tiina Lundberg

Ordförande

Alexandra Therman-Londen

Vice ordförande

GGF 100 historiken

Kontakt: alexandra.therman-londen@nordea.com, 040-560 8094

Krista Kahila

Skattmästare

Ekonomi, lönefrågor, bidragsansökning

Kontakt: krista.kahila@hotmail.com, 040-037 7141

Anna Lena Bergroth

Sekreterare

Föreningens dokumentation

Kontakt: bergrothannalena@gmail.com, 050-338 3962

Elin Dölker

Ledaransvarig, hemsidorna

Utbildning, ledarkontakt, hemsidan

Kontakt: elin.dolker@live.com
045 137 1824

Pernilla Jansson

Styrelsemedlem

Vårfest, föreningskläder

Kontakt: perre_jansson@hotmail.com, 050-551 1519

Jenny Langenskiöld

Styrelsemedlem

Medelinsamling, sponsorer, sociala medier

Kontakt:
jlangenskiold@gmail.com

 

Tuula Lähdesmäki

Styrelsemedlem

Skattmästare våren 2022

Kontakt: tuula.lahdesmaki@gmail.com