Hoppa till innehåll

Tähtiseura-förening

Grankulla Gymnastikförening beviljades Ung i Finland-sigillet första gången på sin våruppvisning 16.5.2011 i Grankulla. Efter det har föreningen förnyat sin kvalitetsstämpel fyra gånger, senast 25.1.2023.

Våren 2018 bytte sigillet namn till Tähtiseura. Grankulla gymnastikförening har antagits till Tähtiseura-kvalitetsprogrammet. Tähtiseura-programmet för föreningar är Olympiakommitténs, grenförbundens och de regionala idrottsorganisationernas nya kvalitetsprogram, som stöder den finländska idrottens viktiga styrka: föreningsverksamheten. Kvalitetsprogrammet hjälper föreningarna att utvecklas enligt sina egna önskemål med hjälp av moderna verktyg och arbetsmetoder tillsammans med andra kvalitetsföreningar.

Olympiakommittén, grenförbunden och de regionala idrottsorganisationerna har skapat kvalitetsprogrammet Tähtiseura, vars mål är en övergripande utveckling av den finländska idrottsföreningsverksamheten. Programmets symbol är ett stjärnmärke, som visar att föreningen uppfyller innehållskraven för respektive målgrupp (barn och unga, vuxna och elitidrottare) och de gemensamma kvalitetsfaktorerna för ledarskap. De föreningar som har fått stjärnmärket ingår i ett riksomfattande nätverk för kontinuerlig utveckling, där föreningarna får stöd för sin egen verksamhet och delar med sig av god praxis.

Grankulla gymnastikförening har fått stjärnmärket för barn och unga. Det visar att föreningen erbjuder barn och unga en trygg, utvecklande och inspirerande miljö för motion och idrott. Föreningen uppfyller kvalitetsfaktorerna för föreningsledarskap och barnidrott och ingår i ett större föreningsnätverk som utvecklas tillsammans och lär sig god praxis av varandra. I en Tähtiseura-förening får var och en idrotta på sitt sätt i gott sällskap!

Stjärnmärket är också ett löfte om kvalitet till nuvarande och nya föreningsmedlemmar

Stjärnmärket, som föreningen beviljats, är ett löfte om kvalitet till nuvarande och nya föreningsmedlemmar samt till deras närmaste och stödpersoner. Stjärnmärket är ett tecken på en modern, smidig och människonära verksamhetsmodell som passar för alla som vill idrotta och motionera. Den passar för olika individers behov, men utvecklas också med dem.

Mer information www.olympiakomitea.fi/tähtiseurat

Obs. I och med Tähtiseura-programmet har den tidigare Sigillföreningsverksamheten avslutats.