Hoppa till innehåll

Vision och värderingar

GGF erbjuder Gymnastik, Glädje och Föreningsgemenskap åt alla medlemmar, oavsett ålder, färdigheter eller ambitionsnivå.

Etiska riktlinjer

 • Vår verksamhet stärker självförtroendet och ger glädje och positiva upplevelser
 • Alla barn skall få lika mycket uppmuntran och handledning. Alla har rätt till positiv feedback
 • Vi tränar vighet, snabbhet, styrka, smidighet och koncentration i en sporrande, motiverande och positiv miljö
 • Vi ser våra ledare som en viktig resurs och ger alla ledare samma möjlighet till utveckling och fortbildning
 • Vi värnar om föreningsgemenskap i all verksamhet och i alla beslut
 • Vår verksamhet är fri från droger, och vi befrämjar en sund, hållbar och hälsosam livsstil. Vi gör det vi kan för att bromsa klimatförändringen och idrottens påverkan på miljön.

Föreningens spelregler

 • Vi erbjuder mångsidig gymnastik av hög kvalitet inom trygga ramar
 • Vi sporrar varandra och verkar för en bra gemenskap och vi-anda
 • Gymnastiken ska vara en positiv upplevelse och alla gymnaster behandlas jämlikt oberoende av kunskaps- eller färdighetsnivå
 • Föreningen tar hand om sina ledare och tar aktivt med dem i verksamheten
 • Alla ledare håller sina timmar enligt överenskommelse
 • Vi har beredskap att ta itu med och lösa eventuella problem
 • Vi strävar efter en stabil ekonomi
 • Vi talar för en sund, hållbar och hälsosam livsstil