Vision

Vision

GGF erbjuder Gymnastik, Glädje och Föreningsgemenskap åt alla medlemmar, oavsett ålder, färdigheter eller ambitionsnivå.

Etiska riktlinjer

 • Vår verksamhet stärker självförtroendet och ger glädje och positiva upplevelser
 • Alla barn skall få lika mycket uppmuntran och handledning. Alla har rätt till positiv feedback
 • Vi tränar vighet, snabbhet, styrka, smidighet och koncentration i en sporrande, motiverande och positiv miljö
 • Vi ser våra ledare som en viktig resurs och ger alla ledare samma möjlighet till utveckling och fortbildning
 • Vi värnar om föreningsgemenskap i all verksamhet och i alla beslut
 • Vår verksamhet är fri från droger, och vi befrämjar en sund, hållbar och hälsosam livsstil

  Föreningens målsättningar

 • Erbjuda mångsidig och högklassig verksamhet för alla medlemmar
 • Befrämja föreningsgemskap och vi-andan inom föreningen och uppmuntra till ett livslångt medlemskap i GGF
 • Ge äldre gymnaster möjlighet att bli ledare, och erbjuda alla ledare möjligheter till utveckling och fortbildning.
 • Alla ledare bör vara motiverade och kompetenta samt ha en utbildning motsvarande Nivå 1 eller högre
 • Erbjuda lämpliga gymnastikutrymmen och fortsatt verka för en gymnastiksal i Grankulla
 • Befrämja respekt och gott kamratskap i en positiv och konstruktiv anda

  Föreningens spelregler

 • Vi erbjuder mångsidig gymnastik av hög kvalitet inom trygga ramar
 • Vi sporrar varandra och verkar för en bra gemenskap och vi-anda
 • Gymnastiken ska vara en positiv upplevelse och alla gymnaster behandlas jämlikt oberoende av kunskaps- eller färdighetsnivå
 • Föreningen tar hand om sina ledare och tar aktivt med dem i verksamheten
 • Alla ledare håller sina timmar enligt överenskommelse
 • Vi har beredskap att ta itu med och lösa eventuella problem
 • Vi strävar efter en stabil ekonomi
 • Vi talar för en sund, hållbar och hälsosam livsstil