Hoppa till innehåll

Tutorprojektet “Laatua lapsuusvaiheen valmennukseen” inleds i GGF!

Grankulla gymnastikförening vill stödja sina ledare att orka, utveckla känslofärdigheter och förmåga att vara i växelverkan med andra samt skapa en positiv och stöttande atmosfär. För att uppnå detta ansökte vi om att delta i Voimisteluliittos tutorprojekt med sex ledare. Vi är glada att vi blev valda och fick Annukka Almenoksa, en erfaren professionell tränare och Voimisteluliitto-instruktör i grenskicklighet, agera som tutor. Annukka kommer att sparra, stöda och hjälpa våra ledare under året. Deltagande i projektet är en del av GGFs verksamhets långsiktiga utvecklingsarbete.
 
“Laatua lapsuusvaiheen valmennukseen” är ett tutorprojekt som starades av Suomen Voimisteluliitto  2019. Projektet är tvåårigt med mål att stödja gymnastikföreningars kompetensutveckling. Projektet riktar sig för gymnastikledare som tränar barn under 12 år. Tutorn besöker föreningen cirka fem gånger under ett år. Ansvarig för projektet i GGF är vice ordförande Elina Halimaa.
***
GGF mukana “Laatua lapsuusvaiheen valmennukseen” -tutorhankkeessa!
Tavoitteenamme on tukea ja kehittää GGF:n ohjaajien jaksamista, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä. Tämän johdosta haimme kuudella valmentajalla mukaan Voimisteluliiton tutorhankkeeseen. Iloksemme tulimme valituksi ja saimme tutoriksi kokeneen ammattivalmentajan ja Voimisteluliiton lajitaidon kouluttajan Annukka Almenoksan. Annukka tulee vuoden aikana sparraamaan, tukemaan ja auttamaan valmentajiamme. Osallistuminen hankkeeseen on osa GGF:n toiminnan pidempiaikaista kehittämistä.
 
Laatua lapsuusvaiheen valmennukseen” on Suomen Voimisteluliiton 2019 käynnistämä kaksivuotinen seurojen osaamisen kehittämistä tukeva tutorhanke. Hanke kohdentuu voimistelulajien lapsuusvaiheen (alle 12v.) valmentajien osaamisen kehittämiseen. Projekti kestää vuoden, jonka aikana tutor käy seurassa noin 5 kertaa. GGF:ssä hankkeesta vastaa hallituksen varapuheenjohtaja Elina Halimaa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *