Hoppa till innehåll

Föräldrarnas spelregler

Grankulla gymnastikförening r.f.
Gymnastik, glädje och föreningsgemenskap

1. Jag ser till att mitt barn inte kommer sjuk till träningarna, jag instruerar mitt barn att ha god handhygien både före och efter träningarna.

2. Jag för och hämtar mitt barn i tid till och från gymnastiken.

3. Ifall jag väntar på mitt barn under träningen väntar jag utanför gymnastiksalen (om ledaren inte gett tillstånd att vänta i salen). Behöver jag tala med ledaren gör jag det före eller efter timmen.

4. Jag ser till att mitt barn är medveten om och förstår innebörden i Gymnasternas spelregler.

5. Jag förser ledaren med behövlig information om mitt barns eventuella fysiska skador eller andra specialbehov.

6. Jag pratar i första hand med mitt barns gymnastikledare och i andra hand med den grenansvariga ifall en problemsituation har uppstått.

7. Jag sporrar och stöder mitt barns gymnastikintresse och visar genuint intresse för hennes framsteg inom gymnastiken.

8. Jag ser till att mitt barn får tillräckligt med mat och vila.

9. Jag betalar mitt barns terminsavgift inom utsatt tid och anmäler mitt barn till evenemang enligt den önskade tidtabellen.

10. Jag beter mig respektfullt i föreningens sociala medier och kommunicerar sakligt med andra föräldrar och föreningsmedlemmar.