Spelregler

Föräldrarnas spelregler

Grankulla gymnastikförening r.f.
Gymnastik, glädje och föreningsgemenskap

1. Jag sporrar och stöder mitt barns gymnastikintresse och visar genuint intresse för hennes framsteg inom gymnastiken.
2. Jag ser till att mitt barn är medveten om och förstår innebörden i Gymnasternas spelregler.
3. Jag förser ledaren med behövlig information om mitt barns eventuella fysiska skador eller andra specialbehov och låter inte mitt barn delta i gymnastiken om hon inte är frisk.
4. Ifall jag väntar på mitt barn under träningen väntar jag utanför gymnastiksalen (om ledaren inte gett tillstånd att vänta i salen). Behöver jag tala med ledaren gör jag det före eller efter timmen.
5. Jag ser till att mitt barn får tillräckligt med mat och vila.
6. Jag för och hämtar mitt barn i tid till och från gymnastiken.
7. Jag ser till att ledaren är underrättad ifall mitt barn inte kommer på träningen.
8. Jag pratar i första hand med mitt barns gymnastikledare och i andra hand med den grenansvariga ifall en problemsituation har uppstått.
9. När jag deltar i en tävlingsresa hjälper jag ledarna att ta hand om gymnasterna.
10. Jag betalar mitt barns terminsavgift inom utsatt tid.

Spelreglerna är i kraft 28.09.2017 - 31.7.2018