Hoppa till innehåll

Barngymnastikgrupper

verksamhetsåret 2023–2024

a

Familjegymnastik för barn 2–4 år
med sällskap av vuxen

Målsättningen med familjegymnastik är att vuxna och barn tillsammans upptäcker glädjen och behovet av lek och rörelse och att de får ge utlopp för detta. Timmarna innehåller olika slag av par- och gruppövningar, innefattande allt från skapande övningar med musik, till träning av kullerbyttor och ålning.

Grupp 1: Måndag kl. 17.00-17.45 i Mäntymäki skola
Ledare: Marcus Wikblad

Grupp 2: Måndag  Kl. 17.50-18.35 i Mäntymäki skola
Ledare: Marcus Wikblad

 

FamiljeGym

FamiljeGym är ämnat för familjer med barn i åldern 1-6. Även äldre syskon får delta. Familjerna får genom lek bekanta sig med grundmotoriska färdigheter, familjeakrobatik samt grunderna för redskapsgymnastik. Träningen innehåller 60 minuter ledd verksamhet, 30 minuter fri träning.

Tid och plats: Lördag kl. 10-11.30 i Bollhallen

 

Jumpaskola-grupper för barn från 4 år

I jumpaskola och ninjagym övas grundmotoriska färdigheter som ger en god grund till all form av idrott och motion! Här får barnen springa, hoppa, krypa, rulla, klättra, balansera och pröva på akrobatiska övningar med och utan redskap. Övningarna görs inom trygga ramar och varvas ofta med lek. Utöver motoriska färdigheter tränas även sociala färdigheter som att följa instruktioner, vänta på sin tur och att ta hänsyn till andra. Våra Jumpaskolagrupper samt Ninjagym följer Gymnastikförbundets Voimistelukoulu koncept.

Jumpaskola A, flickor och pojkar 4-5 år (f. 2018-2019)
Tid och plats: Måndag kl. 17.00-17.45 i Mäntymäki skola
Ledare: Anki Ahlroos

Jumpaskola B, flickor och pojkar 4-5 år (f. 2018-2019)
Tid och plats: Måndag kl. 17.50-18.35 i Mäntymäki skola
Ledare: Anki Ahlroos

Jumpaskola C, flickor och pojkar 4-5 år (f. 2018-2019)
Tid och plats: Onsdag kl. 17.00-17.45 i Bollhallen
Ledare: Madeleine Hakalax & Marcus Wikblad

Ninjagym, pojkar 5-6 år (f. 2017-2018)
Tid och plats: Måndag kl. 18.40-19.40 i Mäntymäki skola
Ledare:  Marcus Wikblad

Jumpaskola, truppgymnastik (Athena) , flickor 5-6 år (f. 2017-2018)
Tid och plats: Tisdag kl. 17.30-18.30 i Kasabergets skola
Ledare: Tove Forsberg

Jumpaskola Redskapflickor 5-6 år (f. 2018-2017)
Tid och plats: Onsdag 17.15-18.15 i Bollhallen
Ledare: Tina Wildtgrube

Jumpaskola Redskapflickor 5-6 år (f. 2018-2017)
Tid och plats: Onsdag 18.15-19.15 i Bollhallen
Ledare: Tina Wildtgrube

NYTT: Specialgrupp Raketer, barn 7-12 år (f. 2016-2011)

Raketer är en grupp för barn som behöver särskild stöd. Målet med gruppen är att uppmuntra att röra på sig med hjälp av gymnastik, både självständigt och tillsammans med andra. Ledarna tar hänsyn till barnets individuella behov och förmågor.

Tid och plats: Söndag kl. 10.00-11.00 i Bollhallen
Ledare:  Malena Ahlroos