Barngymnastikgrupper

verksamhetsåret 2020–2021

Familjegymnastik för barn 2,5–4 år med sällskap av vuxen

Målsättningen med familjegymnastik är att vuxna och barn tillsammans upptäcker glädjen och behovet av lek och rörelse och att de får ge utlopp för detta. Timmarna innehåller olika slag av par- och gruppövningar, innefattande allt från skapande övningar med musik, till träning av kullerbyttor och ålning.

Tid och plats: Måndag kl. 17.00-17.45 i Mäntymäki skola

Ledare: Katarina Yläjärvi

Jumpaskola-grupper för barn från 4 år

I jumpaskola och ninjagym övas grundmotoriska färdigheter som ger en god grund till all form av idrott och motion! Här får barnen springa, hoppa, krypa, rulla, klättra, balansera och pröva på akrobatiska övningar med och utan redskap. Övningarna görs inom trygga ramar och varvas ofta med lek. Utöver motoriska färdigheter tränas även sociala färdigheter som att följa instruktioner, vänta på sin tur och att ta hänsyn till andra. Våra Jumpaskolagrupper samt Ninjagym följer Gymnastikförbundets Voimistelukoulu koncept.

Jumpaskola A, flickor och pojkar 4-5 år (f. 2015-2016)

Tid och plats: Måndag kl. 17.00-17.45 i Mäntymäki skola
Ledare: Sonja Nordman

Jumpaskola B, flickor och pojkar 4-5 år (f. 2015-2016)

Tid och plats: Måndag kl. 17.50-18.35 i Mäntymäki skola
Ledare: Sonja Nordman

Jumpaskola C, tvåspråkig, barn 4-5 år (f. 2015-2016

Tid och plats: Torsdag kl. 17.00-17.45 i Mäntymäki skola
Ledare: Elin Dölker

Ninjagym A, pojkar 5-6 år (f. 2014-2015)

Tid och plats: Måndag kl. 17.50-18.35 i Mäntymäki skola
Ledare: Oiva Lukander, Nelson Nordman

Ninjagym B, tvåspråkig, pojkar 6-8 år (f. 2012-2014)

Tid och plats: Torsdag kl. 17.00-17.45 i Mäntymäki skola
Ledare: Annukka Almenoksa

Jumpaskola D, truppgymnastik (Athena) , flickor 5-6 år (f. 2014-2015)

Tid och plats: Tisdag kl. 18.00-19.00 i Kasabergets skola
Ledare: Elin Dölker

Jumpaskola Redskap, flickor 5-6 år (f. 2014-2015)

Tid och plats: Onsdag 17.30-18.30 i Bollhallen
Ledare: Tiina Lundberg