Barn och familj

Barngymnastikgrupper verksamhetsåret 2019–2020

Familjegymnastik
Jumppaskola

För närmare information om barngymnastik, kontakta grenansvariga.


Familjegymnastik för barn 2,5-4 år med sällskap av vuxen

Målsättningen med familjegymnastik är att vuxna och barn tillsammans upptäcker glädjen och behovet av lek och rörelse och att de får ge utlopp för detta. Timmarna innehåller olika slag av par- och gruppövningar, innefattande allt från skapande övningar med musik, till träning av kullerbyttor och ålning.

Tid och plats: Måndag kl. 17.00-17.45 i Mäntymäki skola

Jumppaskola-grupper för barn från 4 år

I jumppaskola och ninjagym övas grundmotoriska färdigheter som ger en god grund till all form av idrott och motion! Här får barnen springa, hoppa, krypa, rulla, klättra, balanser och pröva på akrobatiska övningar med och utan redskap. Övningarna görs inom trygga ramar och varvas ofta med lek. Utöver motoriska färdigheter tränas även sociala färdigheter som att följa instruktioner, vänta på sin tur och att ta hänsyn till andra. Våra Jumppaskolagrupper samt Ninjagym följer Gymnastikförbundets Voimistelukoulu koncept.

Jumppaskola B, flickor och pojkar 4-5 år (f. 2014-2015)

Tid och plats: Måndag kl. 17.00-17.45 i Mäntymäki skola

 

Jumppaskola C, flickor och pojkar 4-5 år (f. 2014-2015)

Tid och plats: Måndag kl. 17.50-18.35 i Mäntymäki skola

 

Ninjagym, pojkar 5-6 år (f. 2013-2014)

Tid och plats: Måndag kl. 17.50-18.35 i Mäntymäki skola

 

Trupp Athena, truppgymnastik jumpaskola för flickor 5-6 år (f. 2013-2014)

Tid och plats: Tisdag kl. 18.00-19.00 i Kasabergets skola

 

Redskapsgymnastik, jumpaskola för flickor 5-6 år (f. 2013-2014)

Tid och plats: Onsdag kl. 17.30-18.30 i Bollhallen