Barngymnastikgrupper

verksamhetsåret 2021–2022

Familjegymnastik för barn 2–4 år
med sällskap av vuxen

Målsättningen med familjegymnastik är att vuxna och barn tillsammans upptäcker glädjen och behovet av lek och rörelse och att de får ge utlopp för detta. Timmarna innehåller olika slag av par- och gruppövningar, innefattande allt från skapande övningar med musik, till träning av kullerbyttor och ålning.

Grupp 1: Måndag kl. 17.00-17.45 i Mäntymäki skola

Ledare: Jonatan Riippa

Grupp 2: Torsdag Kl. 17.00-17.45 i Mäntymäki skola

Ledare: Marcus Wikblad

 

 

Jumpaskola-grupper för barn från 4 år

I jumpaskola och ninjagym övas grundmotoriska färdigheter som ger en god grund till all form av idrott och motion! Här får barnen springa, hoppa, krypa, rulla, klättra, balansera och pröva på akrobatiska övningar med och utan redskap. Övningarna görs inom trygga ramar och varvas ofta med lek. Utöver motoriska färdigheter tränas även sociala färdigheter som att följa instruktioner, vänta på sin tur och att ta hänsyn till andra. Våra Jumpaskolagrupper samt Ninjagym följer Gymnastikförbundets Voimistelukoulu koncept.

Jumpaskola A, flickor och pojkar 4-5 år (f. 2016-2017)

Tid och plats: Måndag kl. 17.00-17.45 i Mäntymäki skola
Ledare: Maria Berger

Jumpaskola B, flickor och pojkar 4-5 år (f. 2016-2017)

Gruppen är full!

Tid och plats: Måndag kl. 17.50-18.35 i Mäntymäki skola
Ledare: Maria Berger

Jumpaskola C, tvåspråkig, barn 4-5 år (f. 2016-2017)

Tid och plats: Torsdag kl. 17.00-17.45 i Mäntymäki skola
Ledare: Maria Berger

Ninjagym A, pojkar 5-6 år (f. 2015-2016)

Tid och plats: Måndag kl. 17.50-18.35 i Mäntymäki skola
Ledare: Nelson Nordman, Jonatan Riippa

Gruppen är full!

Jumpaskola D, truppgymnastik (Athena) , flickor 5-6 år (f. 2015-2016)

Tid och plats: Torsdag kl. 17.30-18.30 i Kasabergets skola

Ledare: Fia Björkbom 

Jumpaskola Redskapflickor 5-6 år (f. 2015-2016)

Tid och plats: Onsdag 17.15-18.15 i Bollhallen
Ledare: Tiina Lundberg, Sofia Lundberg och Pinya Skogström

Gruppen är full!